Terwijl akkerbouwers zich warm lopen voor het nieuwe teeltseizoen is de droogte van 2018 nog onderwerp van gesprek bij de Ministeries van LNV en I&W. Er worden evaluaties gehouden over hoe het beleid vorig jaar inhoudelijk heeft uitgepakt maar ook over hoe het proces is verlopen tussen overheid, waterschappen en de landbouw. Ook de verschillende waterschappen houden bijeenkomsten om de zomer van 2018 te evalueren. Bij de landelijke evaluatie heeft de NAV ingebracht, dat met name het Ministerie van LNV veel te laat heeft gereageerd met bijvoorbeeld aanpassing van de vergroeningsregels. Ook hebben wij er nogmaals voor gepleit, gesteund door de resultaten van onze ledenpeiling (zie p.3), dat wanneer zich opnieuw een dergelijke situatie voordoet, de minister alle mogelijkheden gebruikt die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Wanneer wij in de ledenpeiling zien dat ruim een derde baat zou hebben gehad bij eerdere uitbetaling van de bedrijfstoeslagen, vinden wij het schrijnend dat de minister heeft gezegd dat dit voor RVO te moeilijk is en met LTO samen heeft besloten dat helpen met een overbruggingskrediet voldoende was. Het is moeilijk te geloven dat de systemen van RVO eerdere uitbetaling niet aan zouden kunnen, maar mocht dit toch zo zijn, dan hopen wij dat een volgende keer deze problemen zijn opgelost. We zullen dat ook aankaarten in ons jaarlijkse gesprek met RVO begin maart.

De winter heeft met name in de hogere gebieden onvoldoende neerslag gegeven om de watertekorten, ontstaan in 2018, helemaal weg te nemen. Mogelijk wacht ons weer een jaar met droogteproblemen. De NAV krijgt berichten van schrijnende gevallen, boeren die onvoldoende liquiditeit hebben om nieuw zaaizaad en pootgoed aan te schaffen, soms ondanks dat ze vorig jaar wel een brede weersverzekering hadden. Des te schrijnender wanneer men dicht bij de Belgische of Duitse grens woont en ziet dat collega’s net over de grens wel een tegemoetkoming in de schade ontvangen! De NAV pleit er dan ook voor dat het Ministerie van LNV zich bewust wordt van deze knelgevallen, van de problemen met de brede weersverzekering en met liquiditeitsproblemen bij boeren. Men moet niet alleen voorbereid zijn op te veel water, maar ook voor jaren met te weinig water moet adequate crisisbeheersing worden opgezet.