Op 9 december 2014 was er in het Europarlement een actiedag tegen de vrijhandelsverdragen die nu in de maak zijn, zoals CETA en TTIP. Een delegatie van het NAV-bestuur was aanwezig en nam deel aan verschillende workshops.
Het ochtendprogramma was gevuld met lezingen en debatten, waarin vertegenwoordigers van o.a. consumenten- en boerenorganisaties hun bezwaren tegen de vrijhandelsverdragen konden uiten.
’s Middags waren er verschillende workshops. De workshop Landbouw werd geleid door een Spaanse en een Ierse Europarlementariër. De Ier riep op om boerenorganisaties te mobiliseren tegen de verdragen. In Ierland hebben natuurbeschermingsorganisaties en de linkse partijen nauwelijks invloed, omdat zij altijd tegen dergelijke zaken protesteren, maar de landbouwlobby kan wel degelijk gewicht in de schaal leggen. Er werd ook gesproken over het organiseren van een nieuwe protestdag in april, maar belangrijker lijkt het om meer ruchtbaarheid aan de protesten te geven via bijvoorbeeld Twitter. Een protestdag met maar 100 deelnemers en geen verslag in de pers heeft te weinig invloed.
Een andere workshop ging over sociale organisaties en werd o.a. georganiseerd door de Nederlandse Europarlementariër Anne-Marie Mineur (SP). Aan deze workshop deden vertegenwoordigers van sociale bewegingen uit diverse Europese landen mee. In de discussie werd duidelijk dat in vrijwel alle Europese landen zowel het publiek als de parlementariërs zich niet of nauwelijks bewust zijn welke gevolgen de verdragen kunnen hebben voor bijvoorbeeld ons voedsel, maar ook voor rechten van werknemers en databescherming en onze privacy. Het werd van groot belang geacht om ook massaal in te zetten op de informatieverstrekking over de gevolgen van de verdragen.
De NAV zal u dan ook blijven informeren over de vrijhandelsverdragen en hun gevolgen voor met name de productie van en handel in voedsel en blijft ervoor pleiten dat voedsel buiten de verdragen wordt gehouden.

NAV, 10 januari 2015