Op 11 februari werd in Lelystad het NAV-jaarcongres gehouden over risicomanagement. NAV-voorzitter Teun de Jong noemde in een korte inleiding de speerpunten van de NAV (o.a. GLB, eerlijke handelspraktijken en marktmacht, de BO Akkerbouw, bemesting, eiwitgewassen en vrijhandelsverdragen) en introduceerde het thema risicomanagement als een mogelijke bijdrage aan de missie van de NAV, namelijk een goed inkomen voor akkerbouwers. Vervolgens hield Marcel van Asseldonk van WUR-LEI een overzichtsverhaal. Hij benoemde de verschillende vormen van risico op een akkerbouwbedrijf, nl. productierisico’s, kostprijs- en marktrisico’s, financieringsrisico’s, institutionele (door beleid opgelegde) risico’s en aansprakelijkheidsrisico’s. Verschillende strategieën om met risico’s om te gaan werden besproken met de conclusie dat risicomanagement het best integraal voor het hele bedrijf kan worden gedaan en niet bijvoorbeeld per gewas of perceel.
Vervolgens heeft Edwin Burgers van DCA de handel op de termijnmarkten uitgelegd. De volatiliteit van de aardappelprijzen kwam daarbij aan bod en hoe je via de termijnmarkten daar de risico’s mee kan verkleinen. Ook werd duidelijk dat aan de handel op de termijnmarkt op zich ook weer de nodige risico’s vastzitten.
Na de pauze legden Colette Cohen en Berthe Schellinger-Akse van AcconAVM uit hoe je als producent zo goed mogelijk contracten kan opstellen. Zelf voorwaarden stellen wat betreft betalingstermijnen bijvoorbeeld en zelf algemene leveringsvoorwaarden maken en geldig verklaren. Een goed contract waar je als producent invloed op hebt kan later veel problemen voorkomen.
Vervolgens werden brede weersverzekering, verzekering per gewas of bedrijf en weerderivaten besproken door Marien Boersma van Agriver, Jan Schreuder van Vereinigte Hagel en Edwin Burgers van DCA. Als laatste werden door de sprekers aangedragen stellingen besproken, waarbij de aanwezigen letterlijk een kant moesten kiezen door heen en weer te lopen. Bij de laatste stelling, dat er goede mogelijkheden zijn om met bewust risicomanagement de bedrijfszekerheid te vergroten, stonden alle aanwezigen aan één kant van de zaal, wat aangaf dat iedereen het eens was met deze stelling.
Na een dankwoord en een attentie van de voorzitter voor alle sprekers was er nog ruimschoots gelegenheid om na te praten.
De presentaties kunt u opvragen bij het NAV-kantoor via info@nav.nl.

NAV, 7 maart 2015