Suikerbieten

Europees suikersysteem handhaven ondanks tijdelijk hogere suikerprijs

Op dit moment zijn de wereldmarktprijzen niet alleen voor graan...

2 Oktober 2010

Nóg meer surplussuiker

De productie van surplussuiker in de EU komt voor oogst...

8 Maart 2010

Export surplussuiker is incident

Door de grote suikerbietenopbrengst in Europa en de gunstige wereldmarktprijs...

8 Februari 2010

Suikerquotering na 2013 handhaven

Het EU herstructureringsbeleid ten aanzien van suiker, dat in 2006...

20 November 2008

Suikerquotum niet vol telen

Zonder aanpassing van de huidige doorschuifregeling zullen telers hun areaal...

1 Februari 2008

Toch minder bieten zaaien

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) is blij met de “vondst”...

16 Februari 2007

Doorschuiven surplussuiker geeft 80% rendement

Het doorschuiven van surplussuiker levert de CSM-teler ca. €13, -...

29 December 2006

Hoera, de volgende landbouw’subsidie’ is geboren!

De Europese ministers van landbouw hebben in Brussel een akkoord...

25 November 2005

Hervorming zal concurrentiekracht EU-suikersector duurzaam verbeteren

De Europese Commissie heeft vandaag een vergaande hervorming van de...

22 Juni 2005