Op dit moment zijn de wereldmarktprijzen niet alleen voor graan maar ook voor suiker op een hoog niveau ten opzichte van voorgaande jaren. Automatisch rijst de vraag wat moet er gebeuren na 2014 als de termijn van het huidige Europese suikersysteem afloopt. De NAV zegt: Europees suikersysteem handhaven.

De discussie rondom het Europese landbouwbeleid na 2013 is volop gaande. Ook het suikerbeleid na 2014 zal opnieuw bekeken worden. Binnenkort komt de Europese Commissie met de eerste voorstellen ten aanzien van de voortzetting van het Europese landbouwbeleid na 2013 tot 2020.

Prijs incident
Het huidige Europese suikerbeleid maakt het rendement van de suikerbietenteelt nog interessant voor de Nederlandse teler. De vraag is: ‘Blijft dat zo?’. Mede door de hoge wereldmarktprijzen van dit jaar is de verleiding groot om zo veel mogelijk surplusbieten op de wereldmarkt af te zetten. De surplusbietenmarkt is een beperkte markt gezien het exportquotum dat Europa heeft en de ruimte die er voor interne industriedoeleinden is. De suikerprijs op de wereldmarkt beweegt meestal op een veel lager niveau dan waar de Europese teler suikerbieten voor wil en kan telen. De tijdelijke opleving van de suikerprijs dit jaar moet toch, als we de wereldmarkt over een reeks van jaren beoordelen, als een incident worden gezien.

Verleiding weerstaan
Om het rendement van suikerbietenteelt in de benen te houden, blijft volgens de NAV bescherming van de Europese suikermarkt ten opzicht van de wereldmarkt, ook na 2013 noodzakelijk. De Europese suikerregeling is van groot belang voor het rendement van suikerbieten en behoud van de akkerbouw in Europa. De NAV blijft zeggen dat het huidige suikerbeleid gecontinueerd moet worden. Daar hoort handhaving van het huidige quotabeleid en doorschuifsysteem bij om vraag en aanbod optimaal op elkaar af te stemmen. We moeten ons niet laten verleiden tot het fundamenteel wijzigen van het Europese suikersysteem door juist meer te gaan produceren voor de wereldmarkt.

NAV, 2 oktober 2010