Marktmacht

Telers hebben stabiele, faire opbrengstprijzen (kostprijs plus ondernemersmarge), en economisch en maatschappelijk duurzame teelten door een krachtigere en meer gelijkwaardige positie in de markt.
De NAV neemt het initiatief tot het samen investeren in de markt. O.a. krachten bundelen bij verkoop, uitstekende marktinformatie (vraag en aanbod) en het managen van het aanbod (hoeveelheid, kwaliteit, plaats, tijdigheid) voor de verschillende producten, te beginnen met consumptieaardappelen.
Vanuit de wetenschap dat de afnemers veelal global players zijn en de markten van de verschillende producten (Noordwest) Europees, neemt de NAV het voortouw voor krachtenbundeling van telers in (Noordwest) Europa.
Hierna treft u artikelen aan over het thema ‘Een krachtiger positie van telers in de markt’.

Invulling kringlooplandbouw: de NAV-visie

Minister Schouten heeft in september 2018 de visie ‘Waardevol en...

6 December 2019

Boerenacties gaan om meer dan stikstof!

Oktober is een roerige maand geweest met diverse demonstraties en...

1 November 2019

Standpunten NAV boerenacties

De NAV vindt dat de volgende punten beter moeten worden...

15 Oktober 2019

De Producenten Organisatie Consumptieaardappelen staat in de steigers!

De NAV is al lang van mening dat boeren zich...

4 Oktober 2019

Oneerlijke handelspraktijken en mededingingswet: 2 zienswijzen

Er hebben deze zomer internetconsultaties gelopen voor twee wetsvoorstellen. Het...

30 Augustus 2019

Nieuwe mogelijkheden voor producentenorganisaties

Het thema van het jaarcongres van de NAV in februari...

1 Juni 2019

Geslaagd Jaarcongres over verdienmodellen – en nu verder!

Op 13 februari hield de NAV haar jaarcongres met als...

2 Maart 2019

NAV Jaarcongres over verdienmodellen

Vanavond hadden we een drukbezocht jaarcongres over Nieuwe verdienmodellen bij...

14 Februari 2019

Terugblik 2018: geslaagd jubileum en het nodige bereikt

Het jaar 2018 is ten einde, tijd voor een terugblik...

5 Januari 2019

Wordt 2019 de start van een rendabele aardappelteelt?

De NAV vindt het hoog tijd voor modernisering van de...

5 Januari 2019