In januari 2020 heeft de NAV de Producenten Organisatie Consumptieaardappelen (POC) opgericht.  Begin maart werd tijdens de eerste ALV een bestuur gekozen, waardoor de POC een zelfstandige vereniging is geworden. De NAV heeft nog wel de erkenning van de POC bij de Nederlandse overheid aangevraagd en deze is in juli vorig jaar verstrekt. En daarmee heeft de POC veel mogelijkheden om de positie van de aardappelteler in de markt te versterken. Door de erkenning is de grens die wordt gesteld aan welk deel van de markt men mag organiseren niet meer de oorspronkelijke 5%. Nu is de enige restrictie dat de POC de concurrentie niet volledig mag uitsluiten. Verder mag de POC een groot scala aan activiteiten uitvoeren tot aan gezamenlijke afzet en het aanbod op de vraag afstemmen toe.

De POC heeft een bestuur met een groot aandeel jeugdig enthousiasme en een klein beetje grijze ervaring. Topprioriteit is nu het werven van leden, want de POC kan pas werkelijk het verschil maken wanneer ze een substantieel deel van de aardappeltelers vertegenwoordigt. De coronacrisis maakt het niet gemakkelijk om in beeld te komen en te blijven. Nu ook bij LTO meer enthousiasme over de mogelijkheden van de POC zichtbaar wordt en er tevens vanuit België belangstelling is voor de POC, begint de sneeuwbal een beetje in beweging te komen.

Om de unieke mogelijkheid die we nu hebben om de positie van de boer te versterken ook te benutten, moeten zeker de NAV-leden massaal lid gaan worden! Dit kan via www.pocnederland.nl.