Op 19 november heeft minister Schouten de Wet Oneerlijke Handelspraktijken in de agro-voedselketen ter goedkeuring naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarmee komt een lang lobbytraject van de NAV tot een goed einde! In 2014 heeft toenmalig minister Kamp van Economische Zaken een proef gehouden met een meldpunt oneerlijke handelspraktijken. Een stuurgroep bestaande uit iemand van LTO, van FNLI (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie) en van CBL moest de inkomende meldingen bekijken. Er kwamen geen meldingen binnen, waarop Kamp concludeerde dat er niks aan de hand was. De NAV heeft in 2014 een ledenpeiling gehouden waaruit het tegendeel bleek: 72% had last gehad in de voorgaande jaren van een vorm van oneerlijke handelspraktijken, zoals eenzijdig de prijs van een bestaand contract verlagen of het contract verbreken, te laat betalen enz. Met die gegevens hebben we een stevige lobby opgezet en ook zelf een meldpunt ingesteld op onze website. In dit dossier hebben we samengewerkt met diverse partijen in Europa, wat er toe heeft geleid dat eind 2018 in het Europees Parlement de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken is aangenomen. Die Richtlijn noemt 16 handelspraktijken die nu verboden worden, zoals eenzijdig contracten opzeggen of te laat betalen. Alle lidstaten moeten dit binnen twee jaar wettelijk vastleggen. De wet die nu ter goedkeuring voorligt is een direct gevolg daarvan. De openbare consultatieronde is al geweest en verwerkt, dit is nu de definitieve versie van het wetsvoorstel. De NAV is blij dat deze wet nu binnenkort in zal gaan. Wij hebben ons meldpunt opgeheven toen de conceptwet werd gepresenteerd. Hoewel LTO lang zei niet de indruk te hebben dat oneerlijke handelspraktijken een probleem waren in de agro-voedselketen hebben ze nu zelf een meldpunt ingesteld. Officiële meldingen kunnen worden gedaan bij de ACM of men kan klachten voorleggen aan de rechter.