Consumptieaardappelen

Overeenstemming beurzen over fritesaardappel-notering

De laatste jaren hanteerden Beurs Goes en Emmeloord verschillende methoden...

6 Oktober 2017

Gebieden met beregeningsverbod

Er zijn gebieden in Nederland waar u geen oppervlaktewater mag...

5 Juni 2017

Algemene Handelsvoorwaarden Pootaardappelen

Hierbij 2 documenten over de nieuwe versie van de Handelsvoorwaarden...

23 Juni 2015

Jaarcongres Risicomanagement geeft handvatten

Op 11 februari werd in Lelystad het NAV-jaarcongres gehouden over...

7 Maart 2015

Voortbestaan NAK

Er wordt al een tijd gesproken over het opheffen van...

4 Oktober 2014

Stikstofgebruiksnormen klei op de goede weg, nu het zand nog!

Het 5e actieprogramma nitraatrichtlijn heeft (te) lang nodig gehad om...

6 September 2014

Dramatische aardappelmarkt kent geen winnaars. Biedt aanbodbeheersing mogelijkheden?

Het aardappelseizoen 2014/2015 begint voor de teler dramatisch. Met een...

8 Augustus 2014

5e actieprogramma nitraatrichtlijn mist strategie voor in stand houden bodemvruchtbaarheid

Het 5e Actieprogramma Nitraatrichtlijn is een gemiste kans wat betreft...

12 September 2013

NAV lobbyt voor beter mestbeleid

De voorstellen voor het 5e actieprogramma Nitraatrichtlijn naderen het eindstadium....

7 September 2013

Aardappelmarkt 2013: de nagroei kan het verschil maken

Oogst 2012 is voor de telers van fritesaardappelen een mooi...

7 September 2013