De laatste jaren hanteerden Beurs Goes en Emmeloord verschillende methoden voor de notering van fritesaardappelen. In Emmeloord werd de notering gesplitst in categorie 1 en 2. Categorie 1 zijn aardappelen in Nederland geteeld en verwerkt bij de grootschalige fritesindustrie in Nederland, België en Duitsland. Categorie 2 is kortweg gezegd de rest. Beurs Goes wilde deze splitsing niet aanbrengen en dat was voor de VAVI en de NAO zelfs aanleiding om niet meer aan deze notering mee te werken. Daardoor werd de notering van Goes ook niet meer meegenomen in de cash settlement van de Termijnmarkt. Er zijn al een groot aantal vergeefse pogingen ondernomen om een oplossing voor dit geschil te vinden. Daarmee kwam ook de wens om tot een landelijke notering voor fritesaardappelen te komen niet van de grond. Tot nu toe wordt op dinsdag in Goes genoteerd voor Zuid-Nederland en op donderdag in Emmeloord voor boven de rivieren.

Tijdens Potato Europe kwamen de beide Beurzen met het bericht naar buiten dat ze het eens zijn geworden over een eenduidige manier van noteren en dat voor zowel de notering van Goes als voor die van Emmeloord transacties uit het hele land zullen worden meegenomen. De notering wordt een combinatie van de Categorie 1 en 2 van Emmeloord en de 3 rasgroepen die Goes hanteert.

De NAV is heel blij dat de beide beurzen bereid zijn geweest om water bij de wijn te doen en tot deze oplossing zijn gekomen. Nederland als aardappelland bij uitstek kan zijn positie alleen maar behouden door ook als sterke en verenigde sector naar buiten te treden. De eerste landelijke aardappelnotering (Potato NL) zal op dinsdag 14 november plaats vinden.