Meepraten bij FAO

De Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties heeft vooral taken op het gebied van voedselzekerheid. Hiervoor werkt de commissie voor voedselzekerheid (CFS, Committee on Food Security). Sinds najaar 2013 is Gerda Verburg voorzitter van deze Commissie voor Voedselzekerheid (CFS). Sinds twee jaar werkt de FAO aan burgerparticipatie en inspraak bij verschillende besluitvormingsprocessen. Dat kunnen vakbonden, consumenten, burgers en boeren zijn. De NAV participeert in de FAO burgerparticipatie via Via Campesina. Voordat er een vergadering van de Commissie van Voedselzekerheid of een Regionale vergadering van de FAO plaatsvindt, komen maatschappelijke organisaties bij elkaar en formuleren gemeenschappelijke standpunten die worden ingebracht in de FAO vergadering.
Van 1 tot en met 3 maart vond in Boekarest de Regionale vergadering van FAO plaats van Europa en Centraal Azië. Hanny van Geel was één van de vier gekozen sprekers namens de maatschappelijke organisaties. Ze vroeg onder meer aandacht voor het benaderen van voedsel uit het oogpunt van mensenrechten en niet vanuit handel. Verder bepleitte ze het daadwerkelijk inhoud geven van ‘Family Farming’ en ervoor te zorgen dat boerengezinnen van hun boerderij kunnen leven, nu en in te toekomst, en dit niet te ondermijnen. Hanny vestigde ook de aandacht op het tegengaan van voedselverspilling.

Hanny van Geel bij FAO-directeur Gerda Verburg: Voedsel benaderen vanuit mensenrechten in plaats van vanuit de handel.

Hanny van Geel bij FAO-directeur Gerda Verburg: Voedsel benaderen vanuit mensenrechten in plaats van vanuit de handel.

 

 

 

 

 

 

 

NAV, 3 mei 2014