Op 6 maart houdt de Nederlandse Akkerbouw Vakbond haar Algemene Ledenvergadering. In 2024 treedt voorzitter Teun de Jong na 15 jaar af. Het bestuur van de NAV draagt Adrie Vermeulen voor als nieuwe voorzitter per 1 juli 2024. Tot 1 juli blijft Teun de Jong in functie.

Adrie Vermeulen is akkerbouwer in Dronten. Hij was daarnaast in het verleden betrokken bij de oprichting van Stichting Veldleeuwerik en is voorzitter van coöperatie Agrico geweest. In het NAV-ledenblad van 1 maart (https://www.nav.nl/about/ledenblad/) leest u een interview met Adrie.