De Nederlandse Akkerbouw Vakbond heeft weer de verwachte kostprijs van consumptieaardappelen voor het komende seizoen berekend. De kostprijs vertoont een lichte stijging t.o.v. de verwachte kostprijs van oogst 2023. De vergelijking van de gewenste opbrengstprijs voor de teler met de contractprijzen van fritesaardappelen van oogst 2023 laat zien dat de contractprijzen voor oogst 2024 nog zeker 2,5 tot 3 cent moeten stijgen om voor de teler kostendekkend te zijn.

De Werkgroep Consumptieaardappelen (WCA)  van de NAV voert deze kostprijsberekeningen al vanaf 2010 ieder jaar uit op dezelfde manier. Deze methode berekent een gemiddelde kostprijs voor bedrijven die consumptieaardappelen op klei telen en voor bedrijven op zandgrond. Er worden twee aflevermomenten meegenomen: afland in september en uit de schuur eind maart/begin april.

In de berekening voor oogst 2024 zijn er een aantal kostenposten hoger geworden (arbeid, grondkosten en gewasbescherming) en een aantal zijn lager uitgepakt (meststoffen, elektriciteit en brandstof). Het eindresultaat is dat de verwachte kostprijs voor oogst 2024 op een iets hoger niveau ligt dan die van seizoen 2023. Voor kleigrond komt de kostprijs ex BTW afland op 18,8 cent/kg en voor leveren uit de schuur op 24,2 cent/kg. Voor zandgrond komt de kostprijs ex BTW afland op 15.5 cent/kg en voor leveren uit de schuur op 20,2 cent/kg.

Risicopremie van 15%

De NAV rekent altijd met een premie van 15% bovenop de kale kostprijs voor het risico dat de teler neemt om tot de voor de teler gewenste opbrengstprijs te komen om ook nog in de toekomst aardappelen te kunnen blijven telen. De ervaring van seizoen 2023 leert dat deze risicopremie op de kale kostprijs van essentieel belang is. En naar de toekomst toe zal dit door extremer weer en wegvallende gewasbeschermingsmiddelen alleen maar belangrijker worden. Daarmee komt de voor de teler gewenste opbrengstprijs voor afland levering op kleigrond ex BTW op 21,6 cent/kg en voor levering uit de schuur ex BTW op 27,8 cent/kg. Voor zand is dit voor afland levering ex BTW 17,8 cent/kg en voor levering uit de schuur ex BTW 23,3 cent/kg.

Contractprijzen 2024 moeten 10% omhoog

De Producenten Organisatie Consumptieaardappelen heeft een Contracttool ontwikkeld, waarmee contractprijzen  van verschillende afnemers met elkaar vergeleken kunnen worden. Daaruit blijkt dat voor oogst 2023 de gemiddelde contractprijs voor levering eind september door de verschillende rassen heen op gemiddeld 18,5 cent/kg uitkwam en voor levering eind maart op 24,5 cent/kg. We zien dus dat de contractprijzen voor oogst 2024 zeker nog 2 tot 3 cent (ca. 10%) moeten stijgen om de teelt ook voor de teler kostendekkend en toekomstbestendig te maken.

De hele berekening staat op www.nav.nl/bereken-je-kostprijs/.