Een groot aantal landbouworganisaties waaronder de NAV heeft een brief aan WUR gestuurd over het rapport ‘WUR-perspectieven op landbouw, voedsel en natuur.’ De NAV is positief over het feit dat er een poging wordt gedaan om tot integrale visievorming te komen. Echter, we missen wel een aantal zaken. We hebben ook bezwaar tegen het feit dat WUR zonder overleg met de sector met dit rapport keuzes maakt die in onze ogen aan de politiek zijn. De hele brief leest u hier: U230221 Brief Wageningen UR – Heimovaara