De NAV heeft in 2020 de Producenten Organisatie Consumptieaardappelen (POC) opgericht om de krachten van de telers te bundelen en zo gezamenlijk een betere positie in de markt te krijgen. Op die manier kan de aardappelteelt ook voor de telers een rendabele activiteit worden.

De organisatie

Inmiddels is de POC een zelfstandige organisatie die een sterke ontwikkeling doormaakt. Het aantal leden groeit door richting 500. Tijdens de ALV van 2023 zijn twee jonge en enthousiaste akkerbouwers aan het bestuur toegevoegd. Het bestuur bestaat nu uit zes leden en twee adviseurs (zie www.pocnederland.nl). Het bestuur is bezig de organisatie verder te professionaliseren, wat door de sterke groei ook nodig is. Voorlopig blijft ledenwerving topprioriteit, omdat de doelstelling alleen bereikt kan worden als de POC een fors deel van het areaal vertegenwoordigt.

De POC en de markt

In de loop van het eerste kwartaal van dit jaar en vooral in het tweede kwartaal liepen de prijzen in de vrije markt van fritesaardappelen tot ongekende hoogte op. Toen viel de mening te beluisteren dat de POC overbodig begon te worden. De prijs was immers meer dan goed en de wereldwijde vraag naar frites is groot en blijft groeien. Daarom zou de vrije prijs en daarmee ook de contractprijzen de komende jaren op een hoog niveau blijven. Inmiddels zijn aan het eind van het derde kwartaal van dit jaar de beursnoteringen tot ver onder de kostprijs gedaald. De aloude stelling van de NAV dat de akkerbouwmarkten zich kenmerken door kortstondige pieken gevolgd door langdurige dalen, gaat hier in ieder geval voor de kortstondige piek weer op.

Zou een sterke POC iets aan deze situatie kunnen veranderen? Daarvoor moet de POC een (nog) groter deel van het areaal in Nederland vertegenwoordigen en moeten er ook vergelijkbare initiatieven in de andere EU-4 landen zijn. De huidige marktsituatie is vooral ontstaan, omdat er van de kant van de telers geen enkele regie is. Als er van de afnemers weinig vraag is naar vrije aardappelen, werkt het negatief om toch aardappelen aan te bieden. Als individuele teler heb je hier geen invloed op. Met een grote groep telers kan je hier wel afspraken over maken, zoals geen aardappelen aanbieden die ook nog bewaard kunnen worden en eventueel met elkaar aardappelen die niet bewaard kunnen worden een andere bestemming geven. Daarom moet de POC verder doorgroeien!