De NAV heeft met verbazing kennis genomen van het besluit in kort geding van een rechter in Assen, dat een lelieteler op verzoek van omwonenden moet stoppen met toepassen van gewasbeschermingsmiddelen. De rechter erkent dat de teler er alles aan heeft gedaan om drift te voorkómen door te investeren in een 99% DR spuit en al 75% biologische middelen spuit, maar vindt toch dat niet kan worden uitgesloten dat omwonenden risico lopen.

De NAV vindt het vooral vreemd, dat als je je als boer aan alle regels houdt en wettelijke gebruiksvoorschriften, een rechter dan oordeelt dat dit onvoldoende is. Het gaat ons er om, dat een individuele boer dan de dupe wordt, terwijl het bezwaar van de rechter eigenlijk tegen het toelatinsgsbeleid van het Ctgb is. Er gaat natuurlijk ook een precedentwerking van uit: kun je nu als omwonenden van Schiphol bijvoorbeeld ook per direct een verbod op luchtvaart eisen? Of auto’s door je straat?

Laat duidelijk zijn dat de NAV het belangrijk vindt dat er geen gezondheidsschade optreedt bij boeren en omwonenden door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen! Maar laat die toetsing bij de bevoegde instanties die daarvoor wetenschappelijk geschoold zijn en niet bij een rechter.