Op 12 januari 2022 heeft een rondetafelgesprek plaatsgevonden over gewasbescherming met de Tweede Kamercommissie voor LNV. Er waren sprekers vanuit de wetenschap, het College voor toelating (Ctgb), de fabrikanten, de telers en bezorgde burgers/omwonenden. Wat duidelijk naar voren kwam, is dat bij het verbieden van steeds meer middelen de voedselproductie significant zal afnemen. Marleen Riemens van WUR sprak van gemiddeld 30% afname. Ook stelde zij duidelijk, dat ook in biologische teelten ziekten en plagen moeten worden bestreden. Zij werd hierin volledig gesteund door de voorzitter van Bionext. Verder kwamen de zorgen van de telers naar voren dat het middelenpakket snel afneemt maar er geen nieuwe laag-risico middelen op de markt komen en ook weerbare rassen laten nog op zich wachten. Omwonenden waren vooral bezorgd over effecten op de gezondheid en werden daarin gesteund door prof. Bloem die onderzoek doet naar de link tussen gewasbeschermingsmiddelen en Parkinson (wat overigens vooral lijkt op te treden bij de hier verboden middelen paraquat, maneb en rotenon, een plantenextract). De algemene teneur van de middag was dat er zorgvuldig wordt gewerkt, dat niemand helemaal zonder gewasbescherming kan, ook de bioteelt niet en dat er te weinig alternatieven beschikbaar komen.

Acties provincies

De groep Meten=Weten heeft provincies verzocht handhavend op te treden tegen het gebruik van middelen op basis van 14 actieve stoffen. Zij baseren zich op een uitspraak van de rechter dat de provincie Drenthe voor deze middelen had moeten onderzoeken of een lelieteler een natuurvergunning nodig had. Deze zaak loopt nog in hoger beroep, maar desondanks heeft met name de provincie Friesland een intimiderende brief aan een aantal boeren geschreven. De NAV heeft bezwaar gemaakt tegen de suggestie van de provincie dat deze middelen in alle teelten verboden zijn. De brief is teruggetrokken, maar de kwestie is nog niet klaar. De NAV heeft de minister gevraagd om duidelijk te maken dat men niet handhavend kan optreden tegen wettelijk toegelaten middelen en hem verzocht de regie in deze kwestie te nemen.