In Genoeg is Beter oktober 2021 brak Huibert Knook in het interview met hem al een lans voor het behoud van de geborgde zetels in de waterschappen. Vanuit de politiek (met name D66 en GroenLinks) wordt druk uitgeoefend om de geborgde zetels af te schaffen. Als alle zetels door de kiezers worden ingevuld, bestaat het risico dat het belang van het platteland voor goed waterbeheer naar de achtergrond verdwijnt. Er wonen meer kiezers in de steden en de gekozenen zullen wellicht hun oren meer naar hen laten hangen.  De agrarische sector heeft er groot belang bij dat de waterschappen zich blijven concentreren op goed waterbeheer (afvoer van overtollig en aanvoer van voldoende, kwalitatief goed water). Het zijn vooral de geborgde zetels voor ‘ongebouwd’ die de belangen daarvan vanuit hun achtergrond het beste behartigen. De NAV roept politici daarom op om de ingediende wetswijziging niet te steunen.