Er gebeurt van alles op het gebied van faunabeheer en wildschade. In het NAV-bestuur is Hans van Kessel het centrale aanspreekpunt, maar regionale zaken worden door de plaatselijke bestuurder opgepakt. Zo speelt er in Friesland een situatie waarin iemand uit de Faunabeheer Eenheid wordt gezet omdat hij een afwijkende mening heeft. Ook in Friesland wil men het verjagen van ganzen van akkerland aan banden leggen terwijl vogels in dorpen wel mogen worden verjaagd. En men wil de schadedrempel voor wildschadeclaims verhogen van € 250 naar € 2500! U begrijpt dat wij bezwaar hebben gemaakt.

In augustus heeft de Rechtbank Gelderland besloten dat er geen gebruik meer kan worden gemaakt van de landelijke vrijstelling voor de houtduif, konijn, vos, Canadese gans, kauw en zwarte kraai en de provinciale vrijstelling voor brandgans en woelrat in Gelderland. Dat veroorzaakt veel problemen voor agrariërs die hun gewassen willen beschermen tegen faunaschade. Hetzelfde dreigt in de provincie Noord-Holland, omdat daar dezelfde gerechtelijke procedure loopt. De provincie Gelderland gaat daarom in hoger beroep bij de Raad van State tegen het vonnis van de rechtbank dat het goedkeuringsbesluit het Faunabeheerplan Vrijstelling vernietigde. Ook vraagt zij een voorlopige voorziening aan om schadebestrijding snel weer mogelijk te maken.

In Flevoland is de Stichting Faunabeheer Flevoland opgeheven. De gevolgen hiervan staan in een bericht op deze website onder Bedrijfsrisico’s. Er is ook een brief verstuurd aan alle leden in Flevoland.

Wat betreft de schadevergoedingen speelt breed het probleem dat wanneer er een nuloptie is (d.w.z. dat de betreffende diersoort er niet mag voorkomen) u ook geen schade kunt claimen wanneer deze soort er toch is. Dit moet met spoed gerepareerd worden.