Om de waterbehoefte voor de landbouw en natuur tijdig te signaleren is er door RVO een waterbehoefteviewer ontwikkeld; voor de landbouw wordt per gewas, grondsoort en gewasstadium onderscheid gemaakt in de noodzakelijke wateropname. Daarnaast wordt de droogtesituatie geregistreerd aan de hand van grondwaterstanden, satellietbeelden van gewasontwikkeling en sinds kort ook van het bodemvocht in de toplaag. Ook stelt Rijkswaterstaat de waterbalans op van aanvoer via de rivieren, de weersverwachting en de afvoer van zoet water naar zee.  Deze integrale droogtemonitor is vanaf 1 april online op de site van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Bij droogte wordt er in de verdeling gewerkt volgens de verdringingsreeks: veiligheid en drinkwater scoren het hoogst (cat. 1), laagsalderende gewassen als weilanden, granen en vervangbare natuur het laagst (cat.4). Let op: koelwater voor datacenters behoort niét tot de noodzakelijk industriële processen, maar ook tot categorie 4! Wel dient hierbij aangetekend dat teruglozing van koelwater gepaard gaat met verhoging van de watertemperatuur én inbreng van algenwerende middelen in het oppervlaktewater… Door de NAV is er in het droogteoverleg op gewezen dat de ministeries met een integraal waterbeleid moeten werken, waarbij de erkende belangen voor zoetwaterbehoefte niet worden doorkruist met plannen die tot verzilting leiden!