Het handelsverdrag EU-Mercosur ondervindt steeds meer weerstand, zowel in de EU als in Latijns-Amerika. Een coalitie van een groot aantal maatschappelijke organisaties is een campagne gestart om verdere onderhandelingen over dit handelsverdrag te stoppen. Daar bovenop komt nog het vernietigende oordeel van de EU-ombudsman die de Commissie wanbeleid verwijt bij de ondertekening van het EU-Mercosur akkoord.

De ‘Stop EU-Mercosur’ coalitie

De onderhandelingen over het handelsverdrag tussen de Mercosur landen (Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay) en de EU zijn na 20 jaar toch eindelijk afgerond. Het Europees Parlement heeft al grote zorgen over dit verdrag geuit. Die zorgen leven ook in tal van lidstaten, zoals Frankrijk, Oostenrijk, België en Luxemburg. Ook in onze Tweede Kamer is op initiatief van de Partij voor de Dieren een motie aangenomen, waarin het Kabinet wordt opgeroepen zich in de EU uit te spreken tegen dit verdrag. In de verkiezingsdebatten van de afgelopen tijd en de reacties op de Toekomstvisie van de NAV hebben ook veel partijen zich tegen EU-Mercosur uitgesproken.

Een enorme coalitie van meer dan 450 maatschappelijke organisaties uit zowel de EU als de Mercosur-landen heeft onlangs de Stop Mercosur campagne gelanceerd. Hieraan neemt ook de Handel Anders! coalitie deel, waarin de NAV ook is vertegenwoordigd. Deze coalitie stelt dat dit verouderde verdrag slecht is voor mens, dier, milieu en klimaat en daarom zo snel mogelijk van tafel moet.

Wanbeleid Commissie bij ondertekening EU-Mercosur

Als klap op de vuurpijl betichtte de EU-Ombudsman, na een klacht van vijf NGO’s, de Commissie van wanbeleid bij het ondertekenen van het EU-Mercosur verdrag. Op het moment van ondertekening was er nog geen actuele impact analyse van het verdrag gemaakt. De NGO’s stelden dat de Europese Commissie de onderhandelingen had gevoerd en afgesloten zonder zicht te hebben op de economische en sociale gevolgen van de overeenkomst en op de effecten op milieu en mensenrechten. De Europese Ombudsman Emily O’Reilly gaf hen gelijk en concludeerde dat dit wanbeleid van de Commissie was.

Conclusie NAV

De NAV heeft altijd al als uitgangspunt dat landbouw en voedsel buiten de vrijhandelsverdragen moet blijven, vanwege de gevolgen voor de boeren in Nederland en de EU. Om deze reden en om de hierboven beschreven zaken, denkt de NAV dat het EU-Mercosur verdrag zoveel nadelen heeft, dat onmiddellijk stoppen met deze overeenkomst de enig mogelijke conclusie is.