De aanvraag voor de tegemoetkoming bij faunaschade is gedigitaliseerd. Waar de tegemoetkoming eerst op papier moest worden aangevraagd moet dat nu via www.bij12.nl/mijnfaunazaken. Het voordeel is dat u geen percelen meer hoeft in te tekenen omdat dit systeem gekoppeld is met RVO, dat u makkelijk foto’s van de situatie kunt bijvoegen en dat u te allen tijde kunt inzien hoe ver het met uw aanvraag is. Een uitgebreide beschrijving van de procedure vindt u op hier: 20200826 Nieuwsbericht MijnFaunazaken voor NAV (002)

Alleen schade melden blijft onveranderd via www.faunaschade.nl en is gratis. Melden is belangrijk om een goed inzicht te krijgen in de werkelijke schade aan landbouwgewassen.