Update

Aardappeltelers die na 15 maart nog fritesaardappelen in bewaring hadden waar geen frites meer van gemaakt gaat worden en die niet naar de reguliere tafelmarkt gaan, hebben zich de afgelopen weken voor de tegemoetkomingsregeling fritesaardappelen kunnen aanmelden. De regeling is een paar keer aangepast en verduidelijkt, zoals de omschrijving van tafelaardappelen. En door de aanhoudende kritiek van binnen en buiten de sector heeft het Ministerie van LNV besloten dat contractaardappelen, waar geen frites meer van gemaakt gaat wordt, buiten de regeling vallen als de aanvulling van de industrie boven de 7 cent komt. Wat meestal het geval zal zijn. Hierdoor zal het voor de regeling beschikbare budget waarschijnlijk maar voor een deel aangesproken gaan worden. Hiermee is de toch al forse schade voor de aardappelsector met nog zeker 10 miljoen euro toegenomen. En door de derde aanpassing, c.q. verduidelijking, blijken niet verkochte poolaardappelen gelukkig nog wel onder de regeling te vallen.

Al met al is de NAV uiteraard blij dat de overheid een deel van de schade door de plotselinge vraaguitval door de coronamaatregelen compenseert. De discussies in de primaire sector hebben helaas de mogelijkheid om het budget van de regeling volledig te benutten mee om zeep geholpen.

Nu de horeca wereldwijd weer schoorvoetend open mag, kunnen we alleen maar hopen dat de markt voor het buiten de deur frites eten zich weer snel herstelt, zodat de oogst van 2020 wel weer zijn reguliere bestemming kan krijgen.

De aanmelding voor de regeling is verlengd tot 18 juni 17.00 uur.