RVO heeft het online loket geopend voor de compensatieregeling voor telers van fritesaardappelen. Telers kunnen een aanvraag indienen voor fritesaardappelen die in de periode van 16 maart tot en met 31 augustus niet worden verwerkt. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 6 cent per kilo tot een maximumbedrag van 150.000 euro per bedrijf. De tekst van de regeling is nog niet gepubliceerd en wacht op akkoord van de Europese Commissie. BO Akkerbouw heeft samen met haar leden LTO Nederland, NAV, VAVI en NAO over de regeling overlegd met het ministerie van LNV en met RVO. Directeur André Hoogendijk: “We zijn blij dat er nu duidelijkheid is voor de sector en dat telers hun aanvraag kunnen indienen.”

Hoofdpunten van de regeling:

– telers ontvangen een vaste vergoeding van maximaal 6 cent per kilo. Het beschikbare budget van 50 miljoen euro is leidend, wat betekent dat de vergoeding per kilo kan worden verlaagd als er meer aardappelen voor de regeling worden aangemeld;

– de tegemoetkoming geldt voor aardappelen van oogst 2019 die in de periode van 16 maart tot en met 31 augustus 2020 niet zijn verwerkt tot frites of koelversproducten;

– de maximale tegemoetkoming per bedrijf bedraagt 150.000 euro;

– alleen telers van consumptieaardappelen kunnen een aanvraag indienen op basis van hun areaal in 2019 en met een VVA-, VVAK- of GlobalGAP-certificaat;

– telers dienen alle weegbonnen, CMR-vrachtbrieven en facturen van afgevoerde partijen in te dienen om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen;

– telers kunnen een aanvraag indienen van 7 mei tot en met 4 juni 2020.

Op 15 april jl. heeft minister Schouten van LNV een compensatieregeling aangekondigd voor fritesaardappelen. Deze regeling is uitgewerkt in overleg tussen BO Akkerbouw, LNV en RVO en is inmiddels ter goedkeuring aan de Europese Commissie voorgelegd. De definitieve regeling zal worden gepubliceerd in de Staatscourant. Minister Schouten heeft in een Kamerbrief aangekondigd dat het loket op 7 mei wordt geopend, vooruitlopend op akkoord van de Europese Commissie. In een persbericht van de Rijksoverheid is deze openstelling inmiddels aangekondigd. RVO heeft inmiddels het online loket geopend. Telers kunnen alleen via dit loket een aanvraag indienen.

BO Akkerbouw is tevreden met de eenvoud en de snelle totstandkoming van de regeling. Hoogendijk: “Op 20 maart stuurden we als sector een brief naar de minister vanwege de noodsituatie in de aardappelsector. Het is een enorme prestatie van alle betrokkenen dat er binnen acht weken nu een uitgewerkte regeling ligt met een omvang van 50 miljoen euro. De regeling zal niet alle problemen in de sector oplossen, maar met deze regeling kan bij veel bedrijven de ergste pijn worden weggenomen.”

De regeling zelf en dus de precieze voorwaarden zijn nog niet bekend. Zodra de Europese Commissie formeel akkoord heeft gegeven op de tekst van de regeling, zal de regeling worden gepubliceerd in de Staatscourant. Pas als de regeling bekend is gemaakt, zal RVO de aanvragen gaan afhandelen. De best beschikbare informatie staat op het online loket van RVO met informatie over het aanvraagproces en een aantal veelgestelde vragen.