Europese organisaties uit de aardappelketen hebben gezamenlijk een handleiding opgesteld voor het reinigen van bewaarschuren van chloorprofam. De handleiding bundelt de huidige kennis over reiniging van chloorprofam en is gebaseerd op onderzoek in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. De handleiding ondersteunt telers met bewaarschuren in het bereiken van maximale reductie van residuen van chloorprofam.

Na het besluit van de Europese Commissie tot niet-verlenging van het gebruik van de actieve stof chloorprofam (onder andere bekend onder de merknaam CIPC) heeft de aardappelketen zich verenigd om de uitdagingen die met dit Europese besluit op de hele keten afkomen het hoofd te bieden. Een van de belangrijkste uitdagingen is het tegengaan van kruisbesmetting van consumptieaardappelen die vanaf oogst 2020 worden bewaard in bewaarschuren met een verleden van gebruik van chloorprofam. Als gevolg van deze kruisbesmetting loopt de keten het risico van consumptieaardappelen met te hoge residuen chloorprofam. De handleiding draagt eraan bij dit risico zoveel als mogelijk te verminderen.

Reinigen vóór inschuren van oogst 2020

Telers dienen alle bewaarschuren met een ‘chloorprofam-verleden’ te reinigen voordat ze de oogst 2020 inschuren. Concreet zijn de volgende materialen beschikbaar voor telers:

Dit document beschrijft de belangrijkste principes en adviseert stappen om de reiniging zo goed mogelijk uit te voeren.

Dit is een visuele weergave van de Handleiding, met de nadruk op hotspots waar chloorprofam-residuen zich kunnen concentreren.

Deze checklist is een hulpmiddel voor telers om hun schoonmaakactiviteiten bij te houden en na het schoonmaken met de afnemer (en controlerende instanties) te delen.

Door te verwijzen naar afbeeldingen die echte situaties weergeven, helpt de visuele inspectierichtlijn telers om te controleren of er goed is gereinigd.

Europese communicatie

Met de informatie verwacht de aardappelketen de telers zo goed als mogelijk op weg te helpen met de reinigingsopgave en de onzekerheden die op een ieder afkomt. De vier documenten zijn opgesteld door een aantal Europese koepels, waaronder COPA-COGECA, EUPPA en Europatat. De documenten worden in meerdere talen verspreid in de Europese Unie waaronder Nederland. BO Akkerbouw heeft begin 2020 een Taskforce Kiemremming opgezet met haar leden LTO Nederland, NAV, VAVI en NAO. De Taskforce coördineert onder meer de communicatie rondom reiniging. Alle partijen van de Taskforce zullen deze documenten verspreiden onder hun leden en telers wijzen op het belang van reiniging.

BO Akkerbouw

BO Akkerbouw is het centrale platform en kenniscentrum voor de Nederlandse akkerbouwketens. De organisatie zorgt voor één krachtig geluid van de Nederlandse akkerbouw, draagt de ambities van de sector uit en komt met oplossingen voor collectieve vraagstukken. De leden en partners van BO Akkerbouw zijn Agrifirm, Avebe, Cosun, CZAV, Het Comité van Graanhandelaren, LTO Nederland, NAJK, NAO, NAV, Plantum, Van Iperen en VAVI.