Voor de derde keer organiseerde Foodlog een symposium over landbouw zonder chemie. De opening werd gedaan door Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks. Hem werd al direct door een NAV’er in de zaal de vraag gesteld waarom de nieuwe veredelingstechnieken niet worden toegelaten in Europa. En of er niet wat kan worden gedaan aan de toelatingsprocedure voor groene middelen. Bij de workshops was er volop discussie over wat er wel en niet kan en hoe snel of langzaam zaken praktijkrijp zijn. Ook werd herhaaldelijk opgemerkt dat er al veel veranderd is aan de inzet van gewasbeschermingsmiddelen en dat daar ook wel eens waardering voor mag worden gegeven. In de tweede plenaire sessie gaf Tweede Kamerlid Roelof Bisschop (SGP) duidelijk aan dat het niet zo is dat ‘we het 60 jaar verkeerd hebben gedaan’, zoals werd gezegd, maar dat we met de kennis van nu wellicht duurzamer kunnen gaan telen. Hij sprak daarbij wel duidelijk uit dat dat minstens één generatie gaat duren. Tenslotte werd ook duidelijk, dat er wel een kleine meerprijs is voor duurzamer geteelde producten (bijv. voor Planet Proof), maar dat deze meerprijs vaak tijdelijk is terwijl de meerkosten blijvend zijn. Kortom, ook hier is er nog een zoektocht naar een verdienmodel. De presentaties en artikelen over de dag vindt u op www.foodlog.nl.