Op 2 maart heeft de eerste bijeenkomst van de nieuwe Producenten Organisatie Consumptieaardappelen (POC) plaatsgevonden in Almkerk. Het eerste deel was open voor iedereen en werd gebruikt om uitleg te geven over de aanleiding voor het oprichten van de POC en de activiteiten tot nu toe door Keimpe van der Heide. Duidelijk is dat er nu veel meer kansen zijn dan voorheen en minder risico´s door wijzigingen in de wet. Als de POC erkend is door het Ministerie van LNV mag men veel meer dan een gewone vereniging zonder onder het mededingingsrecht te vallen. Bovendien biedt de mededingingswet tegenwoordig ook bescherming tegen risico’s: men kan vooraf goedkeuring vragen voor de activiteiten en er kunnen geen boetes met terugwerkende kracht worden uitgedeeld. Johan van der Eijk ging vervolgens in op het krachtenveld rondom de POC en presenteerde een sterkte-zwakte analyse. Nu staan de telers zeer zwak in de keten en met een POC ben je veel sterker in de onderhandelingen met afnemers én met de overheid.

Vervolgens werd er met de zaal verder gediscussieerd. De aanwezigen zien vooral kansen voor contractonderhandelingen voor de POC. Pas als zo´n 70% van de aardappeltelers lid is zouden de leden van de POC kunnen overwegen om areaalbeheersing te doen, maar dat is nu absoluut niet aan de orde. In de zaal werd de hogere contractprijs ter compensatie van de CIPC-problematiek gezien als een eerste resultaat van de oprichting van de POC. Een voorbeeld van wat boeren kunnen bereiken als ze zich verenigen!

Verdere informatie en lid worden: www.poconsumptieaardappelen.nl.