Het handelsverdrag tussen Canada en de EU (CETA) is al sinds 2017 voorlopig in werking maar moest nog worden geratificeerd door alle EU-lidstaten. In Nederland was op 18 februari de stemming in de Tweede Kamer. Na urenlange debatten op 12 en 13 februari werd CETA met 72 tegen 69 stemmen aangenomen. Voor waren alle coalitiepartijen, tegen alle anderen.

De NAV heeft samen met diverse andere organisaties actief gelobbyd door gesprekken met politici, een manifest en via www.boerenstoppenceta.nl. Is onze lobby tegen CETA nu verloren? Nee, nog niet, want het wetsvoorstel moet ook nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd, waar de coalitie geen meerderheid meer heeft. Maar dat zegt nog niet alles, want ongetwijfeld wordt er door coalitiepartijen sterke druk uitgeoefend op fracties in de Eerste Kamer om toch vóór het verdrag te stemmen.

Wat wel opvallend was: in de debatten op 12 en 13 februari was er érg veel aandacht voor de gevolgen van CETA voor de landbouw. Nooit eerder heeft de impact van een vrijhandelsverdrag op landbouw zoveel aandacht gekregen! Ook werden er verschillende moties ingediend over landbouw. Er zijn diverse moties van ChristenUnie en CDA aangenomen over flankerend beleid voor landbouw: als blijkt dat de effecten inderdaad de landbouw in de EU/Nederland schaden door oneerlijke concurrentie, moet daar een Nederlandse compensatie tegenover staan. Ook moet de regering alles in het werk stellen om op Europees niveau afspraken met Canada te maken zodat er in de EU geen producten worden geïmporteerd die behandeld zijn met in de EU verboden gewasbeschermingsmiddelen. Tevens is minister Schouten gemaand om nu voor 1 mei met een uitwerking van het omschakelingsfonds voor transitie naar kringlooplandbouw te komen.

De NAV heeft inmiddels een en ander besproken met leden van de CDA-fractie en nogmaals uitgelegd hoe belangrijk het is om aan markt- en prijsbeleid te doen wil men hier kringlooplandbouw, verduurzaming en een hogere zelfvoorziening voor plantaardig eiwit bereiken. Duidelijk is dat men kritischer staat tegenover het verdrag met de Mercosur-landen dan tegenover CETA. Voor Mercosur is ook vastgelegd dat de minister eerst een debat in de Tweede Kamer moet voeren voordat zij haar standpunt inbrengt in Europa. Wat betreft CETA wachten we de stemming in de Eerste Kamer toch nog met spanning af!