Uit een ledenpeiling die de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) heeft gehouden de afgelopen dagen over gevolgen van de corona crisis voor het eigen bedrijf, blijkt dat akkerbouwers zich vooral zorgen maken over de afzet van consumptieaardappelen. Fritesfabrieken halen de gecontracteerde aardappels voorlopig niet op. Ons bereiken ook berichten dat supermarkten de winkelprijzen van verse aardappels zelfs verhogen zonder extra afdracht aan de boer. Kortom, er is actie nodig om de afzet van de consumptieaardappelen van 2019 anders te organiseren.

De NAV roept akkerbouwers, die willen meedenken over alternatieve afzetkanalen, ludieke acties, directe verkoop, bijv. georganiseerd per regio met wegbrengen product naar verkooppunten bij steden, enz. enz. op om zich te melden via info@nav.nl. Ondertussen is de NAV hier uiteraard zelf ook mee bezig.

Andere belangrijke punten uit de ledenpeiling zijn:

1. Doordat de fritesfabrieken momenteel niet contracteren voor 2020 is een klein deel van de  consumptieaardappeltelers bezorgd over het verkrijgen van pootgoed. Tegelijkertijd is ongeveer hetzelfde deel van de pootgoedtelers bezorgd over verlies van binnenlandse afnemers. De NAV raadt consumptieaardappeltelers daarom op om contact op te nemen met handelshuizen om dit gat te dichten.

2. Van de pootgoedtelers ziet 35% de afzet naar het buitenland afnemen door wegvallende orders en gesloten grenzen. De NAV roept de minister op om zoveel mogelijk in te blijven zetten op vrij verkeer van landbouwgoederen over de grenzen.

3. Van de uientelers ziet ook ongeveer 35% problemen, met name door wegvallen afnemers en lage prijzen.

4.Voor de andere gewassen ziet 20% problemen bij de afzet van graan, maar door de nu stijgende graanprijzen kan dat binnenkort anders zijn.

5. Bij de inschatting van de schade gaf 18% aan geen schade voor het eigen bedrijf te verwachten, 50% schat de schade op maximaal € 50.000, 18% tussen de € 50.000 en € 100.000 en 14% meer dan €100.000. Dit is uiteraard een momentopname t/m week 12 en kan met veranderende omstandigheden toe- of afnemen.

6. Van de respondenten gaf ruim 45% aan nog geen beroep te hoeven doen op de steunmaatregelen voor ondernemers. 38% weet het nog niet en 12% geeft aan uitstel voor betalen van de belastingen aan te zullen vragen.

Uit de verdere opmerkingen blijkt, dat onze leden zich ook zorgen maken over oogstjaar 2020. Juist daarom is nu actie nodig om de oogst van 2019 op een goede manier te vermarkten. Zoals gezegd hierboven, ideeën kunnen worden aangeleverd via info@nav.nl.

Bij alle uitkomsten moet worden opgemerkt, dat de omstandigheden momenteel snel veranderen en de ledenpeiling daarom een momentopname is.

De NAV realiseert zich uiteraard, dat gezondheid nu boven alles gaat. Het zoveel mogelijk beperken van de schade voor de voedselvoorziening en voor de akkerbouwers is direct daarna onze prioriteit.