Op 16 januari heeft de formele oprichting plaatsgevonden van de Producentenorganisatie Consumptieaardappelen en daarmee is de POC nu echt een feit! De POC is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en inmiddels is ook de erkenning aangevraagd bij het Ministerie van LNV. Maar ook zonder die erkenning kan de POC aan de slag. Als eerste speerpunt wordt het wegvallen van chloorprofam opgepakt. De POC vindt dat de kostprijsverhoging die hiermee gepaard gaat niet door de boeren betaald kan worden maar doorberekend moet worden in de keten!

Doel POC

De POC streeft naar een rendabele aardappelteelt door de boeren een meer gelijkwaardige positie in de keten te geven en door samen met afnemers te kijken hoe de teelt zo rendabel en duurzaam mogelijk en dus toekomstbestendig kan worden. Immers, ook de afnemers zijn gebaat bij een stabiele duurzame productie. De bedoeling is om als POC met elke afnemer apart onderhandelingen te voeren namens de POC-leden over de contractvoorwaarden en -prijzen. Daarna bepaalt ieder POC-lid zelf met welke afnemer hij zaken wil doen en voor welk deel van zijn aardappels. U bent dus geheel vrij om de afzetstrategie zelf te bepalen.

Algemene Ledenvergadering

De POC staat los van NAV en VTA en heeft een eigen bestuur en statuten. De eerste Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op maandagmiddag 2 maart bij Wapen van Emmickhoven, Brugdam5, Almkerk (aanvang 13 uur). Het eerste deel van de middag is open voor alle telers van consumptieaardappelen, na de pauze gaat de vergadering verder voor alleen de leden. Twijfelt u nog of u lid zult worden? Kijk dan eens op www.poconsumptieaardappelen.nl voor nadere informatie en inschrijfformulieren. U kunt ook naar de ALV op 2 maart komen. Uiteraard kunt u tijdens die vergadering lid worden en dan meteen meebeslissen over bestuur en begroting.