De Werkgroep Consumptieaardappelen van de NAV heeft de verwachte kostprijs voor oogst 2020 berekend. Daarbij zijn de kosten als gevolg van het wegvallen van chloorprofam en Reglone meegewogen. De kostprijs voor klei en begin april leveren is 22,1 cent per kg. Dit is een kostenstijging van 3 cent/kg (15%!). Uiteraard is de kostprijs per kg niet voor elk bedrijf hetzelfde. Veel hangt er van af of de grond in eigendom is of wordt gepacht, alsmede van de opbrengst die wordt gerealiseerd. De kostprijsberekening zoals die op deze site staat heeft daarom ook een kolom waarin u de berekening voor uw eigen bedrijf kunt uitvoeren.

Er is momenteel veel discussie over de kosten van het schoonmaken van materialen en schuren om resten chloorprofam te verwijderen en zo te voorkomen dat nieuwe oogst wordt ‘besmet’. Er wordt gewerkt aan een tijdelijk hogere MRL (minimum residu) voor chloorprofam om zo te voorkomen dat nieuwe oogst wordt afgekeurd. Immers, voor een niet-toegelaten middel is de MRL in principe nul. De kosten van reiniging moeten door de hele keten worden opgebracht vinden de POC en de NAV. Ook de VAVI heeft eind 2019 gezegd dat het een probleem is voor de hele keten. Echter, begin 2020 lijkt de VAVI daarop terug te komen: onze afnemers vinden het nu ineens een probleem dat de teler in zijn eentje moet oplossen (en dus betalen).

In de kostprijs zijn niet de kosten van beregening opgenomen. De WCA heeft deze berekend op € 223,- per hectare per keer. Deze kosten komen dus nog eens bovenop de berekende kostprijs. Alle reden dus voor de afnemers om met een hogere contractprijs te komen voor oogst 2020!