Om helder te krijgen waar er gewasbeschermingsmiddelen ‘weglekken’ op het eigen bedrijf en hoe dit kan worden voorkomen is een aantal jaren geleden de erfemissiescan opgezet. Deze scan is in ongeveer een kwartier in te vullen en geeft ook mogelijke oplossingen. Deze oplossingen zijn variabel, van direct toe te passen tot oplossingen die een investering vereisen. Inmiddels zijn er in diverse regio’s initiatieven om de scan toe te passen ter verbetering van de waterkwaliteit. Immers, afspoeling is een belangrijke factor in de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater. In het Actieplan Plantgezondheid heeft de akkerbouwsector als doelstelling gedefinieerd dat in 2020 90% van de akkerbouwers de erfemissiescan heeft uitgevoerd. Tot nu toe is het gebruik van de scan daar ver onder blijven steken. De NAV roept iedereen op om de scan in te vullen via www.erfemissiescan.nl. Er vindt alleen anonieme verwerking van gegevens plaats en het geeft u een goed beeld van de verbeterpunten op het bedrijf.