De NAV heeft met het Miniserie van LNV en RVO overlegd over de droogtemaatregelen in 2018 en voorbereiding op een eventuele nieuwe droogte. In 2018 heeft de Europese Commissie (EC) ingestemd met voorschotbetalingen van de bedrijfstoeslagen. In Nederland heeft men geen voorschotbetalingen gedaan, omdat men dan niet kon garanderen dat álle betalingen op tijd zouden kunnen worden afgerond. Het in gevaar brengen van de betaaldoelstelling wordt door LNV als onwenselijk beschouwd. Ook het voorstel van de NAV om gericht mensen die duidelijk in de problemen zijn als eerste te behandelen verstoort volgens RVO te veel het reguliere uitbetalingsproces.

Ook heeft de EC in september een aantal ontheffingen van de vergroeningsverplichtingen goedgekeurd (derogatie). Daarvan is nauwelijks gebruik gemaakt, blijkt uit een evaluatie door zowel LNV als de EC en uit onze ledenpeiling van afgelopen winter. Reden: de goedkeuring was veel te laat afgegeven, vooral vanwege de vakantieperiode in Brussel. De NAV heeft LNV een voorstel gedaan over het versnellen van de besluitvorming in geval van een nieuwe droogtecrisis. LNV heeft toegezegd hierover binnenkort het gesprek aan te gaan met de Europese Commissie.

In een bredere bijeenkomst met meerdere boerenorganisaties hebben LNV en RVO de structuur van de organisatie en besluitvorming bij een droogtecrisis toegelicht. Men wil de boerenorganisaties als een soort klankbordgroep gebruiken om eerder en beter zicht te krijgen op knelpunten, zodat in geval van droogte en watertekort sneller kan worden gehandeld.

Beide bijeenkomsten geven de NAV goede hoop, dat bij een eventuele nieuwe droogtecrisis iedereen beter voorbereid is en besluitvorming sneller zal verlopen dan in 2018.