Minister Carola Schouten heeft zaterdag 8 september haar visie op de toekomst van de landbouw gepresenteerd. Zij constateert dat de huidige landbouw vooral is gericht op productieverhoging en kostprijsverlaging. En dit leidt tot onaanvaardbare schade lijdt voor milieu, klimaat, landschap en biodiversiteit. Daarom moet het hele voedselsysteem op de schop en de minister ziet kringloop landbouw als toekomstbestendige richting.

De NAV kan zich goed vinden in de voorstellen van de minister hoe die kringloop landbouw er uit zou moeten zien. De NAV constateert ook met tevredenheid dat de minister het jarenlange pleidooi van de NAV voor kostendekkende prijzen voor de boer, een effectieve aanpak van oneerlijke handelspraktijken en een veel sterkere positie van de boer in de keten ondersteunt. De minister vindt dat een eerlijke prijs voor de boer een cruciale voorwaarde is om de door haar voorgestelde transitie naar kringloop landbouw mogelijk te maken.!

De NAV vindt het wel teleurstellend dat in de toekomst visie niet stil wordt gestaan bij de vraag waarom de huidige landbouw zo gericht is op kostprijsverlaging door productieverhoging. D e NAV stelt al sinds haar oprichting in 1993 vast, dat dit wordt veroorzaakt door het vrijhandelsbeleid van Nederland en de EU met als gevolg een keiharde wereldwijde concurrentie op kostprijs. Om de gewenste transitie te bereken moet ook dit beleid mee op de schop.

De hedendaagse werkelijkheid is nog het tegenovergestelde: de Eu is in hoog tempo bezig met het afsluiten van vrijhandelsverdragen. In al deze verdragen erkent Europa de veelal lagere standaarden van de handelspartners en brengt daarmee de Europese boeren in een nog lastiger concurrentie positie. En als klap op de vuurpijl ritselt EU-commissie voorzitter Juncker in een onderonsje met Trump dat de EU om importheffingen op staal en auto’s te voorkomen, dat we meer soja en sojaproducten uit de VS zullen invoeren Op deze manier is Schoutens’ kringloop landbouw verder weg dan ooit!

De minister stelt wel voor dat de boeren, ketenpartners (met name de supermarkten), de consument en de overheid afspraken maken over welke resultaten wanneer bereikt moeten worden en hoe dat gemeten moet worden. En deze afspraken moeten voorjaar 2019 afgerond zijn. De NAV juicht dit toe en denkt ook dat je zo snel iets kunt bereiken, maar dan wel slechts voor en deel van de Nederlandse landbouw. Willen we de hele Nederlandse landbouw in een maatschappelijk gewenste richting veranderen, dan zal ook het vrijhandelsbeleid drastisch aangepakt moeten worden.

Concluderend stelt de NAV dat minister Schouten met haar toekomstvisie een goede richting heeft aangegeven. Maar om de kringloop landbouw niet een onwerkelijk te laten zijn, moet ook het vrijhandelsbeleid ondergespit. En daar wil de NAV haar graag bij helpen.