Euro Commissaris Phil Hogan stelt maatregelen voor om oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen aan te pakken. Hij stelt een wettelijke regeling voor en een onafhankelijke toezichthouder “met tanden”. De Nederlandse Akkerbouw Vakbond is blij dat haar jarenlange pleidooi voor meer effectieve maatregelen dan de zelfregulering die op dit moment in Nederland uitgangspunt is, in ieder geval op Europees niveau weerklank heeft gevonden.

Hogan constateert dat boeren in de voedselketen een zwakke onderhandelingspositie hebben. De voorgestelde maatregelen moeten die positie versterken, zoals een betalingstermijn van maximaal 30 dagen en dat de schakels verder op in de keten niet eenzijdig contractvoorwaarden kunnen aanpassen en niet op het allerlaatste moment bestellingen van bederfelijke waar kunnen annuleren. Deze maatregelen in combinatie met een onafhankelijke autoriteit, die bij het constateren van oneerlijke handelspraktijken ook serieuze sancties kan opleggen, zal volgens de NAV zeker de positie van de boer kunnen versterken. De voorgestelde maatregelen op Europees niveau moeten dan ook nog wel in Nederland in de wet- en regelgeving worden vastgelegd.

De NAV weet daarnaast ook uit ervaring, dat boeren pas echt een gelijkwaardige onderhandelingspartner zijn als onze afnemers, de retail en de voedingsmiddelenindustrie, vermoeden dat het aanbod wel eens te krap zou kunnen zijn om aan hun behoefte aan product te voldoen. Dan is niet hun inzet alleen maar om zo goedkoop mogelijk in te kopen, maar dan moeten ze ook voldoende volume inkopen en dat drijft de prijs op. De NAV is dus heel blij met de voorstellen van Commissaris Hogan om de oneerlijke handelspraktijken op een effectieve manier aan te pakken, maar roept de Europese Commissie en het Europees Parlement ook op om nu  verder door te pakken en de mogelijkheden voor boeren om effectief invloed uit te oefenen op het aanbod te vergroten, zodat primaire producenten ook echt eerlijke prijzen voor hun eerlijke producten krijgen.