In 2014 is door het akkerbouwbedrijfsleven de Branche Organisatie Akkerbouw opgericht. Deze BO Akkerbouw is niet enkel een platform waar de verschillende schakels in de akkerbouw elkaar ontmoeten. Het is ook de vereniging waar teeltonderzoek gecoördineerd en onafhankelijk georganiseerd wordt. Juist voor teeltonderzoek is het van belang dat dit zonder commercieel belang plaatsvindt. Maar al te vaak zie je aanbiedingen van partijen die met veelbelovende resultaten schermen, echter zonder dat deze resultaten onafhankelijk zijn vastgesteld.

De financiering van het ‘apparaat’ BO Akkerbouw vindt plaats vanuit de lid-organisaties uit het agrarisch bedrijfsleven en de boeren belangenbehartigers. Voor het uit te voeren teeltkundig onderzoek is er een panel van boeren die de verschillende voorstellen waarderen. Ook kunnen akkerbouwers individueel of in vereniging onderzoeksvoorstellen indienen. Vervolgens worden voorgestelde onderzoeken nog in de sectie teelt door boerenvertegenwoordigers van LTO, NAV en NAJK afgewogen en beoordeeld.

Sinds 2016 kent de BO Akkerbouw de mogelijkheid om via een verbindend verklaring ook alle akkerbouwers naar rato verplicht te laten bijdragen aan dit teeltonderzoek. Immers, ook de resultaten komen beschikbaar voor alle telers. Het was echter voor de BO erg lastig om de boeren ook daadwerkelijk te kunnen aanslaan, vanwege het ontbreken van de adressen en de teeltgegevens als heffingsgrondslag. Gelukkig werkt het Ministerie van Landbouw nu mee om de adressen van akkerbouwers bekend te maken bij de BO en dat boeren middels de Gecombineerde Opgave of later via het machtigingenregister de BO een machtiging kunnen geven tot het verkrijgen van de teeltgegevens. Op deze wijze hoeven boeren niet zelf de verplichte aangifte bij de BO te verzorgen. Bij gebruik maken van de gegevensmachtiging aan BO via de Gecombineerde Opgave of het machtigingenregister, wordt € 50,- korting verleend aan de heffingsplichtige vanwege uitgespaarde kosten.