Vanaf 1 maart kunnen telers via de Gecombineerde Opgave de Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw machtigen om toegang te krijgen tot de areaalgegevens die zij aan RVO.nl melden. Zo kunnen telers eenvoudig voldoen aan de verplichting tot gegevensverstrekking voor het opleggen van de financiële bijdragen voor de financiering van het onderzoekprogramma. BO Akkerbouw heeft dit programma tot en met 2020 vastgesteld. Het programma spitst zich toe op gewas- en ketenoverschrijdend onderzoek voor de akkerbouw, met thema’s als gezonde bodem en bemesting, bodem- en plantweerbaarheid en plantgezondheid. Omdat het programma van belang is voor de gehele akkerbouw, het alleen collectief kan worden georganiseerd en iedereen van de resultaten kan profiteren, heeft de Minister van Economische Zaken het programma en de financiering reeds in 2016 verbindend verklaard. Dit houdt in dat alle telers financieel aan het onderzoek moeten bijdragen.

Uit de NAV-ledenpeiling bleek dat slechts 12% negatief staat tegenover collectief onderzoek. De NAV is tevreden dat het gelukt is een aantal zaken anders te regelen dan bij het Productschap en hoopt dat daarmee veel bezwaren worden weggenomen. In het huidige systeem bepalen akkerbouwers zelf het programma, iedereen kan ideeën indienen. Een panel van ruim honderd akkerbouwers geeft vervolgens (ieder apart) aan hoe belangrijk zij een onderwerp vinden. Vervolgens wordt aan verschillende uitvoerders gevraagd om het onderwerp uit te werken tot een projectvoorstel. De uiteindelijke projectvoorstellen worden beoordeeld binnen de Sectie Teelt van de brancheorganisatie, waarin vertegenwoordigers van LTO en NAV zitting hebben. Ook wordt al het geld uit de verplichte financiële bijdragen uitsluitend gebruikt voor de uitvoering en begeleiding van het onderzoeksprogramma. De organisatiekosten van BO Akkerbouw worden gefinancierd uit contributies van de lid-organisaties.

Telers die BO Akkerbouw niet machtigen, zijn verplicht zich apart bij BO Akkerbouw te registreren en de areaalgegevens op een andere wijze te verstrekken. De verplichte bijdragen zullen in de periode tot en met 2020 steeds jaarlijks in de tweede helft van het jaar worden opgelegd.

De resultaten van het programma zullen worden gepubliceerd via diverse websites, vakbladen en bijvoorbeeld open dagen. Zie voor meer informatie www.bo-akkerbouw.nl.