De NAV heeft een zienswijze ingediend op het concept rapport van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) van de Unie van Waterschappen. We hebben deze zienswijze ook besproken in een gesprek op 9 febr. met de CAB. De NAV vindt het onterecht dat zonder verder onderzoek naar de bron van vervuilingen, de rekening grotendeels bij de boeren wordt neergelegd. Onze hele zienswijze kunt u hier nalezen: 2018-02-08 Zienswijze NAV op concept rapport Visie waterschapsbelastingen Klaar voor de toekomst van de CAB