Dat boeren een zwakke positie in de keten en in de markt hebben is geen nieuws. En dat er in de politiek al jaren over wordt gesproken, is ook geen nieuws. Maar dat het er op gaat lijken dat men er zowel in Nederland als in de EU ook werkelijk iets aan wil doen, dat is wel goed nieuws.

De vier partijen die de nieuwe regering vormen hebben afgesproken dat er bij de ACM (Autoriteit Consument en Markt) een geschillencommissie komt voor geschillen tussen bedrijven in de voedselketen. Het is op dit moment natuurlijk nog niet duidelijk hoe en wanneer dit verder wordt ingevuld. De NAV heeft steeds gepleit voor een onafhankelijke aparte autoriteit, waar bedrijven anoniem hun klachten kunnen melden. Dat is duidelijk wat anders dan het voorstel van de nieuwe coalitie, maar dit is wel een eerste stap. Daarnaast houdt men er in de EU rekening mee dat er ook Europese maatregelen moeten komen om het probleem van de oneerlijke handelspraktijken aan te pakken. Om te inventariseren wat er in de praktijk gebeurt, heeft men een online vragenlijst uitgezet (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AGRISurveyUTPs) die iedereen nog tot 17 november kan invullen (ook in het Nederlands). Het NAV-bestuur zal de vragenlijst ook invullen en hoopt dat zoveel mogelijk lezers van dit blad dat ook gaan doen, want dan wordt het des te duidelijker dat er ook werkelijk iets moet gebeuren. In de vragenlijst komen alle zaken aan de orde die onder oneerlijke handelspraktijken vallen. Uiteindelijk gaat het om alle handelingen en situaties waardoor uw afnemer druk op u uitoefent om de inkoopprijs maar zo laag mogelijk te houden.