‘Mensen weten niet meer waar hun eten vandaan komt’. ‘De kloof tussen boeren en burgers moet worden verkleind’. Dit horen we regelmatig zowel van onze leden als van anderen. Het NAV-bestuur had dit ook als actiepunt in de toekomstvisie van 2016 en nu heeft de NAV een nieuwe website ontwikkeld met zoveel mogelijk informatie over de moderne Nederlandse akkerbouw. Tegelijkertijd is een Facebookpagina geopend voor de actuele zaken in de teelt. 

Vragen                                                                                                                                  Er zijn verschillende soorten vragen die niet-boeren hebben over akkerbouw. Er zijn vragen van mensen die willen weten wat ze tegenkomen tijdens fiets- en wandeltochten. Welk gewas staat daar, wanneer wordt het geoogst, wat is de boer aan het doen, waar dient die machine voor? Maar ook: waarom is die boer aan het spuiten of kunstmest strooien? Ook zijn er vragen van een groeiende groep consumenten die zich actief bezig houdt met de kwaliteit en veiligheid van het voedsel. Deze groep is zich niet altijd bewust van de grote zorgvuldigheid waarmee de Nederlandse akkerbouw te werk gaat en denkt soms dat iedereen beter biologisch zou kunnen telen. Daarnaast ziet de NAV dat onder beleidsmakers van de Rijksoverheid, provincies en waterschappen de praktische kennis over akkerbouw afneemt, waardoor regels worden voorgesteld die ofwel niet uitvoerbaar zijn ofwel niet bijdragen aan het beoogde beleid. Men weet soms niet eens meer wanneer gewassen geoogst worden. Maar ook bij de zogenaamde NGO’s (zoals de milieubeweging) worden dingen voorgesteld die niet bijdragen aan het doel. Een voorbeeld: een maximum aantal gebruikte gewasbeschermingsmiddelen op een product zegt niets over duurzaamheid van de teelt of veiligheid van het product. Immers, gebruik van een beperkt aantal middelen kan leiden tot verminderde gevoeligheid bij de ziekte of plaag waardoor er in totaal wel meer gewasbeschermingsmiddel wordt gebruikt. Ook zijn er vragen over GMO’s (genetisch gemodificeerde organismen): worden er nou GMO gewassen geteeld in Nederland of niet. En natuurlijk zijn er ook mensen die zich afvragen wat een boer nou eigenlijk verdient, zeker na de recente publicatie over het grote percentage van de Nederlandse miljonairs wat boer is. Waarom krijgen boeren ‘steun uit Europa’ en anderen niet? Kortom een grote diversiteit aan vragen en een grote kloof om te overbruggen.

Antwoorden                                                                                                                        De Nederlandse akkerbouw is wereldwijd toonaangevend en modern, met een hoog kennisniveau en bedrijfsvoering met oog voor de toekomst. Er zijn verschillende initiatieven om de burgers beter op de hoogte te stellen van wat er gebeurt in de akkerbouw. Zo ontvangen verschillende van onze leden regelmatig schoolkinderen uit de buurt op hun bedrijf en zijn er diverse bredere initiatieven zoals ‘Beleef het en eet het’ in de Hoeksche Waard en de ‘Bildtse Aardappelweken’ in Friesland. De Brancheorganisatie Akkerbouw organiseerde in 2016 weer de Dag van de Akkerbouw, maar dat leverde weinig bezoekers uit de grote steden op. BoerBewust stelt zich ten doel vooral duidelijk te maken aan burgers hoe de geïntegreerde teelt al heel duurzaam is. De NAV denkt dat in dit digitale tijdperk een website die zoveel mogelijk en zo breed mogelijk vragen van burgers beantwoordt een goede bijdrage levert in het verkleinen van de kloof tussen burgers en boeren en bijdraagt aan een reële beeldvorming.

Akkerbouw van nu                                                                                                             De website die de NAV heeft ontwikkeld kunt u vanaf 13 oktober vinden onder www.akkerbouw-van-nu.nl. De informatie is verdeeld in Algemene informatie, Gewassen en Teelt, Milieu, Klimaat, Geld en Economie en Akkerbouwkalender. De Algemene informatie gaat over aantallen boeren, opleidingen en bedrijfsgrootte. Onder Gewassen en Teelt worden de gewassen beschreven, maar ook de machines en uitleg over diverse keurmerken. Hierbij zijn de nodige foto’s gebruikt zodat mensen kunnen herkennen welk gewas ze zien op de akkers waar ze langs fietsen of wandelen.

Onder het kopje Milieu vindt u zaken als gewasbescherming, mest, duurzaamheid, veredeling met klassieke en nieuwe technieken, precisielandbouw, toekomstplannen om de duurzaamheid nog verder te vergroten. Omdat de tekst gedacht vanuit de consument is opgesteld, hebben we er voor gekozen om wel de term landbouwgif te gebruiken bijvoorbeeld, maar dan mét uitleg over nut, noodzaak, regelgeving en veiligheid. Om gevonden te worden in zoekmachines moet je immers dezelfde termen gebruiken als de mensen die zoeken.

Onder Geld en Economie wordt uitleg gegeven over kostprijs en inkomsten, de afnemers, de positie van akkerbouwers in de keten, achtergrond van de bedrijfstoeslagen uit het GLB, wereldhandel en vrijhandelsverdragen.

Onder Klimaat is er aandacht voor de aanpassing van akkerbouw aan klimaatverandering maar ook voor de bijdrage die akkerbouw kan leveren aan het terugdringen van klimaatverandering en aan de biobased economie.

De Akkerbouwkalender geeft een beeld over gewassen en werkzaamheden in een heel jaar.

Informatief                                                                                                                            U zult geen NAV-standpunten vinden op deze website, daarvoor hebben we de NAV-website. De nieuwe website is bedoeld om ‘geïnteresseerde leken’ te informeren. De conceptteksten zijn voorgelegd aan een communicatiebureau uit Utrecht (zonder agrarische achtergrond), aan diverse NAV-leden en aan een aantal lezers van binnen en buiten de akkerbouw. Met hun opmerkingen is de website gebouwd. Er zijn veel foto’s gebruikt om een herkenbaar beeld te geven.

De NAV hoopt dat deze website aan iedereen die zich bezig houdt met voedselproductie en akkerbouw nuttige informatie verschaft. De site is niet gericht op kinderen, omdat daar al andere informatievoorzieningen voor zijn, maar juist op (jong)volwassenen die met vragen zitten. Natuurlijk kunnen niet alle details en alle aspecten worden vermeld. Zo is er bijvoorbeeld voor gekozen om niet alle ziekten en plagen te noemen voor alle gewassen. Waar nodig wordt verwezen naar meer specialistische websites en publicaties. We nodigen u uit om binnenkort een kijkje te nemen op de site. Als u iets belangrijks mist, laat het ons weten, het kan altijd toegevoegd worden. Voor de actualiteit kunt u als akkerbouwer berichten en foto’s plaatsen op de Facebookpagina Akkerbouw van nu.