Er zijn veel nieuwe veredelingstechnieken (‘New Breeding Techniques’, NBT) in ontwikkeling en de wetgeving loopt daar nog op achter. Binnen Europa is genetische modificatie (GM) niet toegestaan en zolang de positie van de nieuwe technieken niet helder is worden zij ook als GM gezien en zijn dus verboden. HZPC heeft om die reden al gedreigd de researchafdeling naar Canada te verplaatsen waar zij met deze technieken sneller de goede eigenschappen van verschillende rassen kunnen samenbrengen in een nieuw ras.
De Europese Commissie heeft een wetenschappelijk rapport laten opstellen over NBT zoals cisgenese, CRISPR-Cas enz. met als doel een vergelijking te maken met klassieke veredeling en met genetische modificatie. De conclusie van het rapport ‘New Techniques in Agricultural Biotechnology’ is dat er grote verschillen zijn tussen de nieuwe technieken onderling. Sommige maken deels gebruik van klassieke veredeling, sommige deels van genetische modificatie, andere van geen van beide. Ook geven sommige technieken wel nieuw DNA in het eindproduct maar dan van een bron binnen de eigen soort, andere hebben alleen ‘vreemd’ DNA in een tussenproduct en weer andere helemaal niet. Ook worden soms geen genen toegevoegd maar juist uitgezet of vindt helemaal geen wijziging van het DNA plaats.
Het rapport concludeert dat de nieuwe technieken meer precisie en controle geven dan zowel GM als klassieke veredeling en dat er daardoor minder ongewenste veranderingen in het eindproduct (zowel het DNA als de uiterlijke kenmerken) worden verwacht dan bij GM en klassieke veredeling. Er wordt geadviseerd om de veiligheid voor mens en milieu voor elk geval apart te toetsen, rekening houdend met de gebruikte techniek en de toepassing. De EC is uiteindelijk het orgaan wat besluit over de politieke en juridische gevolgen van dit rapport.