De bezwaren die door de NAV en anderen zijn ingediend tegen de vergunning voor de Rietproef in het Lauwersmeer hebben er voor gezorgd dat in ieder geval de periode waarin de proef kan plaatsvinden is strikt beperkt van 15 februari tot 1 april. Daarnaast zijn de eisen aan de vergunning verbonden dat twee maanden voor aanvang van de proef er een goedgekeurd monitoringsplan moet zijn en dat 14 werkdagen voor de start deze gemeld moet worden bij het waterschap. Zo’n monitoringsplan is er nog niet en de start was tot op heden (1 februari ’17) niet gemeld, dus wij concluderen dat de rietproef niet meer kan plaatsvinden in 2017. In ieder geval zou dat tijd geven om nadere stappen te onderzoeken.

De provincie Groningen, aanvrager van de vergunning, wilde in twee opeenvolgende jaren gedurende twee maanden tussen 1 februari en eind april het peil in het Lauwersmeer met 42 cm verhogen om te kijken of dit de verbossing tegen gaat. NAV-regiobestuurslid Jelte Wiersma heeft ingesproken bij een vergadering van Noorderzijlvest en de NAV heeft namens haar leden in Friesland en Groningen een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit om de vergunning af te geven. Onze bezwaren zijn vooral gericht tegen de schaderegeling van de provincie Groningen. Hierin staan een aantal zaken die zo geïnterpreteerd kunnen worden dat de provincie volgens ons te makkelijk schadeclaims van boeren en andere omwonenden kan afwijzen. Daarnaast waarschuwt NVWA dat peilverhoging het risico op ziekten vanuit het water vergroot.

Wat we bereikt hebben met onze zienswijze is nu dat men de periode van de proef beperkt tot 6 weken, strikt tussen 15 februari en 1 april. Dat is goed nieuws, omdat in het  eerdere plan tot eind april de boeren veel meer schade kunnen oplopen doordat ze het land niet op kunnen. Daarnaast doet zich het merkwaardige feit voor dat Noorderzijlvest in haar antwoord aan ons zegt hoe de provincie Groningen met schadeclaims om zal gaan. Dat kan Noorderzijlvest natuurlijk nooit garanderen en dat geeft onze leden ook geen enkele garantie, dus daar nemen we geen genoegen mee. Onze pogingen om in gesprek te gaan met de provincie Groningen werden in eerste instantie afgewezen, totdat wij vroegen om dan een schriftelijke reactie te geven op onze punten. Over het vervolg hoort u een volgende keer!

Naast de schaderegeling is er een probleem met de nulmetingen. Diverse boeren hebben een nulmeting aangevraagd maar nog steeds geen reactie ontvangen. Wij houden dit inde gaten. Daarnaast loopt nog ons bezwaar bij de Raad van State tegen het houden van de proef.

Deze zaak is wat de NAV betreft een voorbeeld hoe de belangen van boeren onterecht moeten wijken voor natuur maar hoe we met onze bezwaren wel iets kunnen bereiken. Wanneer u meent dat dit ook in andere gebieden concreet speelt dan kunt u de NAV vragen hierin op te treden.