Op zaterdag 22 oktober was er in Amsterdam een grote demonstratie tegen de foute vrijhandelsverdragen CETA, TTIP en TISA en voor eerlijke handel. Er deden in totaal zo’n 8000 mensen mee en de boeren, waaronder ook de NAV, waren hierbij goed vertegenwoordigd. De coalitie ‘TTIP en landbouw’, waar de NAV deel van uitmaakt, is inmiddels een dik jaar bezig om de gevolgen van deze verdragen voor de landbouw onder de aandacht te brengen. En dat lijkt voor een deel geslaagd, want in de media, bij deze demonstratie en ook in de Tweede Kamer wordt veel aandacht aan landbouw en voedsel besteed. Het begint duidelijk te worden dat een groot deel van de Nederlandse en Europese boeren tot de verliezers van deze verdragen behoren. Maar voorlopig wordt daar nog niet de consequentie uit getrokken om landbouw buiten deze verdragen te houden of de mogelijkheid in het verdrag te krijgen, dat aan importproducten dezelfde eisen gesteld kunnen worden als waaraan de boeren in Nederland en Europa moeten voldoen. Daarom vindt de NAV het belangrijk dat de ‘TTIP en landbouw’ coalitie doorgaat en voortdurend de druk op de ketel blijft houden.

Tweede Kamer stemt in

Inmiddels heeft de Tweede Kamer wel ingestemd met CETA, zodat het kabinet in de EU kan instemmen met het opstarten van de ratificatieprocedure. In het Kamerdebat werd daarbij gesproken over compensatie voor de landbouw. Uit een brief van de minister bleek dat niet te gaan over financiële compensatie, maar over extra inzet voor exportbevordering. De NAV vindt dit een wassen neus.

Het Waalse Parlement heeft er lang over gedaan om in te kunnen stemmen, maar dat is inmiddels wel gebeurd. Het Europees Parlement en de Parlementen in de 28 lidstaten moeten nu hun instemming geven voor de uiteindelijke ratificatie. Nu het Nederlandse Parlement nogmaals zijn toestemming voor het verdrag moet geven, is er wel weer de mogelijkheid van een raadgevend referendum. Daar wordt al door een initiatiefgroep aan gewerkt. Delen van het verdrag kunnen nu, na de instemming van de 28 lidstaten, al wel voorlopig in werking treden. Maar daar behoort ook het vrijhandelsdeel bij waar de landbouw juist de grootste bezwaren tegen heeft. En dus kan ook de akkerbouw al vrij snel met de nadelige gevolgen van CETA te maken krijgen. Door het afschaffen van de importheffing zal het Canadese graan bijvoorbeeld een stuk goedkoper op de Europese markt kunnen komen.

Wilt u zich ook nog persoonlijk kunnen uitspreken over de vrijhandelsverdragen met Canada en met de VS, dan kunt u de petitie tekenen voor een referendum op https://ttip-referendum.nl.