De NAV heeft gereageerd op een artikel in de Volkskrant over de plannen van Ahold Delhaize om de inkoopprijzen met terugwerkende kracht te verlagen. Deze brief is geplaatst op 27 augustus. Hieronder kunt u de hele brief lezen:

Meld je klacht

Gerard Reijn geeft in zijn artikel (16-8) terecht aan dat de prijsverlaging die Ahold Delhaize wil doorvoeren indruist tegen de Gedragscode Eerlijke Handelspraktijken. De voorgestelde prijsverlaging zal voor voedingsmiddelen ongetwijfeld uiteindelijk belanden op het bord van de primaire producenten, de boeren. Er zijn diverse redenen dat er geen meldingen zijn binnengekomen bij het genoemde meldpunt: 1. er konden alleen gebundelde klachten worden ingediend door meerdere producenten; 2. de tussenhandelaren hebben de Gedragscode niet ondertekend en daar doen de boeren juist zaken mee en 3. anonimiteit was niet gewaarborgd. De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) heeft in een ledenpeiling gezien dat 72% van de respondenten wel ervaring had met oneerlijke handel, variërend van veel te late betaling tot ‘bijstellen’ van de prijs met terugwerkende kracht. Omdat Minister Kamp uit het uitblijven van meldingen concludeert dat er niets aan de hand is, heeft de NAV zelf een meldpunt ingesteld op haar website www.nav.nl. Hier kan iedereen, dus niet alleen akkerbouwers en niet alleen leden van de NAV, melding doen van oneerlijke handelspraktijken in de gehele agro-food keten, al of niet anoniem. De NAV zal deze meldingen bundelen en aanbieden aan de minister en de Tweede Kamer. Ook pleit de NAV voor instellen van een Autoriteit Producent en Markt als scheidsrechter. Ervaringen in o.a. het Verenigd Koninkrijk laten zien dat een vrijwillige code onvoldoende werkt.

Keimpe van der Heide, lid landelijk NAV-bestuur