De acties van boze Franse en nu ook Belgische boeren zijn dagelijks in het nieuws. De meeste aandacht gaat vooral in de landelijke pers naar de overlast en de aanleiding blijft onderbelicht.

De boeren protesteren tegen het feit dat zij als primaire producenten te weinig betaald krijgen voor hun producten, terwijl door partijen verderop in de keten wel volop winst wordt gemaakt. De verdeling van de marge op producten moet eerlijker worden in de keten van voedselproducent tot winkel vinden zij. De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) is het hiermee volledig eens en strijdt ook al jaren voor een sterkere positie van boeren in de keten. De oplossing ligt niet in het verstrekken van meer subsidie, maar in de bereidheid van afnemers om een reële prijs te betalen voor de agrarische producten, waarbij minimaal de kostprijs plus een marge redelijk is. Daarbij kan ook productiebeheersing nodig zijn.

De NAV is het dus in de kern eens met de Franse en Belgische boeren, maar kan zich niet vinden in de blokkades, leeghalen van Nederlandse vrachtwagens en protectionistische maatregelen. Maar dat het tijd wordt dat de boeren een eerlijke prijs voor hun producten krijgen staat buiten kijf.

NAV, 31 juli 2015