Het bestuur van de BO Akkerbouw is op advies van de Sectie Teelt akkoord gegaan met de onderzoeksvoorstellen voor 2015. Het betreft hier doorlopend onderzoek wat met overgehevelde gelden van het productschap gefinancierd wordt. Hiermee wordt de continuïteit gewaarborgd. Voor onderzoek in 2016 en daarna wordt gewerkt aan een Algemeen Verbindend Verklaring.

NAV, 4 april 2015