We hebben al regelmatig aandacht geschonken aan de vrijhandelsverdragen, die EU aan het sluiten is met Canada en de VS, CETA en TTIP. De laatste weken is vooral TTIP meer in het nieuws.

Gebundeld verzet
De NAV heeft steeds op de gevaren gewezen, die de verdragen hebben voor de producent en de consument van voedsel. Binnen de landbouworganisaties hebben alleen de NMV (Nederlandse Melkveehouders Vakbond) en de DDB (Dutch Dairymen Board) dezelfde mening als de NAV over dit onderwerp. Daarom neemt de NAV in Nederland, samen met NMV en DDB, deel aan een netwerk van een groot aantal maatschappelijke organisaties, die kritisch staan tegenover CETA en TTIP en vrijhandelsverdragen in het algemeen. Dit netwerk bestaat, naast de genoemde boerenorganisaties, o.a. uit milieu- en ontwikkelingsorganisaties, vakbonden en journalisten. De NAV is ook lid van Via Campesina en Via Campesina Europa werkt weer samen met andere Europese maatschappelijke organisaties, die kritisch staan tegenover vrijhandelsverdragen. Dus Europa-breed zijn er organisaties actief om de publieke opinie te informeren over de onderhandelingen over deze verdragen en de risico’s daarvan voor de maatschappij. Hoewel het erg lastig is om aandacht te krijgen voor dergelijke ‘ver van mijn bed’ onderwerpen, beginnen er ook in de media inmiddels meer berichten te komen over met name TTIP. In deze berichtgeving komt ook naar voren dat de focus van de verdragen, zoals die er nu liggen, vooral is gericht op groei van de werkgelegenheid door export en daardoor gunstig zijn voor grote multinationaal opererende bedrijven en dat er voor de Europese burgers wel risico’s zijn. Ook het gebrek aan transparantie krijgt veel aandacht. Inmiddels is het rumoer zo groot geworden, dat ook de Europese regeringsleiders en de Europese Commissie wel in actie moesten komen. Er zijn delen van de onderhandelingsteksten gepubliceerd en er wordt gewerkt, op initiatief van minister Ploumen, aan een wat vriendelijker versie van het investeringstribunaal (ISDS). Op 31 maart heeft de gehele Tweede Kamer, met uitzondering van de VVD, gestemd voor een motie tegen ISDS. Dit kan uiteindelijk een verdrag opleveren, wat iets meer rekening houdt met de maatschappelijke gevolgen. Maar het voornaamste kritiekpunt van de NAV, dat voedsel en voedselproductie veel te belangrijk zijn om helemaal aan de vrije markt over te laten, blijft bestaan. De NAV wil nog steeds dat voedsel en voedselproductie geen onderdeel gaan uitmaken van dergelijke vrijhandelsverdragen. De Europese beweging tegen vrijhandelsverdragen heeft een actieweek gepland van 13 t/m 18 april. De NAV gaat hierop inspelen door samen met o.a. Platform ABC, NMV, DDB en de Boerengroep op 15 april in Wageningen een debat te organiseren over de gevolgen van TTIP voor de landbouw (zie voor meer informatie: www.nav.nl Agenda). Verder is er in de actieweek een debat over de gevolgen van TTIP voor werknemers en het milieu op 17 april in het Volkshotel in Amsterdam (www.tni.org/ttipdebat). En op 18 april zal er een grote demonstratie in Brussel zijn. Zodra hier meer informatie over is kunt u die ook vinden op de site van de NAV. U kunt ook de petitie nog tekenen op https://stop-ttip.org.

NAV, 4 april 2015