De arealen eiwitrijke gewassen in ons land zijn nog erg bescheiden. In 2013 steeg het areaal niet-bittere lupinen tot 76 hectare en het areaal sojabonen tot 33 hectare. Daarnaast bestond het areaal eiwitgewassen uit 228 hectare veldbonen en 231 hectare voedererwten. In totaal beslaan deze vier gewassen in 2013 een areaal van 559 hectare, dat is 0,03 procent van de totale Nederlandse landbouwgrond.

Voor de eiwitgewassen in diervoeders is Nederland afhankelijk van invoer buiten de Europese Unie. Het gaat dan vooral om de import van soja, waarbij de Nederlandse diervoeder- en levensmiddelenindustrie ernaar streeft om meer duurzaam geproduceerde soja in te zetten. Doel hierbij is om in 2015 helemaal overgeschakeld te zijn op duurzaam geproduceerde soja. Ook in andere EU-lidstaten zijn er initiatieven om meer sojabonen te gaan verbouwen, vooral in de Donauregio. De meeste EU-lidstaten hebben momenteel nog een bescheiden areaal. Zo was in 2012 het areaal sojabonen in Duitsland 1.000 hectare. Het areaal sojabonen in Oostenrijk was 37.100 hectare, waarmee in ongeveer een zesde van de Oostenrijkse behoefte aan soja kon worden voorzien. Italië had met 153.000 hectare het grootste areaal sojabonen in de EU. Het totale areaal sojabonen in de Europese Unie is ongeveer 410.000 hectare. In vergelijking met de grote soja-producerende landen is dit bescheiden. De grootste arealen sojabonen zijn te vinden in de Verenigde Staten met 3,1 miljoen hectare, in Brazilië met 2,5 miljoen hectare en in Argentinië met 1,9 miljoen hectare.

Het areaal soja en lupinen gaat in 2014 flink in de uitbreiding. Telers en Agrifirm gaan voor 200 ha soja. Belangstellende telers kunnen zich melden bij Agrifirm. De lupineteelt gaat in 2014 naar ca. 150 ha. Voor belangstellenden voor de teelt van lupinen is er op 16 januari een voorlichtingsbijeenkomst. Aanmelden voor deze bijeenkomst uiterlijk 15 december 2013 bij de NAV, info@nav.nl of 0168-329 130.

NAV, 7 december 2013