De 1 op 4 eis voor alle pootaardappelen is onzinnig. Dat stelt de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) in een brief aan staatssecretaris Dijksma. De vakbond roept Dijksma op tot een krachtig verzet tegen de eis die recent is toegevoegd aan het voorstel voor herziening van de EU-pootgoedrichtlijn.

Zonder duidelijke aanleiding is in het voorstel voor herziening van de EU-pootgoedrichtlijn de 1 op 4 vruchtwisselingseis opgenomen voor alle pootaardappelen. Aan de 1 op 4 eis is geen onderbouwing gegeven. In theorie zou het een fytosanitaire achtergrond kunnen hebben maar in Nederland zijn er geen problemen die de drastische ingreep van 1 op 3 naar 1 op 4 vruchtwisseling voor al het pootgoed rechtvaardigen. ‘Het verruimen van de vruchtwisseling leidt niet automatisch tot minder grondgebonden ziekten en ook niet tot beter pootgoed. Het voorstel lijkt op het opwerpen van handelsbelemmeringen’, aldus NAV-voorzitter Teun de Jong. Hij vertrouwt er op dat de staatssecretaris voortvarend te werk gaat om de 1 op 4 eis van tafel te krijgen.

NAV, 4 juni 2013