Tot medio zomer 2013 is het prijsinformatiesysteem Agriprins voor iedereen toegankelijk. Iedereen heeft de afgelopen weken naast de kracht ook de zwakte van het systeem kunnen zien. De gebruiksvriendelijkheid wordt gewaardeerd. Maar in tijden van aantrekkende prijzen mist, zoals o.a. VTA en NAV voorzagen, Agriprins de markt. Nu de exportvraag de markt trekt, worden in Agriprins de prijzen gemist van transacties via de handel en van partijen die door afnemers in het buitenland worden gekocht.

Als er geen transacties op Agriprins staan, dan zijn er geen transacties geweest, zeggen de betrokkenen bij Agriprins tweede helft maart. Kennelijk was de Nederlandse fritesindustrie niet aan de markt. Op de VTA-transactielijst prijken in dezelfde periode wel vijftien transacties. Het VTA-systeem toont de aantrekkende markt wel. Oorzaak: het VTA-systeem wordt voor 100% gevoed door telers die transacties melden, Agriprins wordt voor bijna 100% gevuld door transacties die door de fritesindustrie worden gemeld. Conclusie: voor een goed inzicht in de markt is het noodzakelijk om ook transacties via de handel en transacties met buitenlandse afnemers in beeld te hebben.

NAV, 6 april 2013